top of page

RG6 60% DUAL SHIELD CABLES

RG6URXX_WM
RG6URXX_WM

press to zoom
RG6URXX4-500_WM
RG6URXX4-500_WM

press to zoom
RG6-60%-CMR
RG6-60%-CMR

press to zoom
RG6URXX_WM
RG6URXX_WM

press to zoom
1/4

RG-6/U 60% DUAL SHIELD RISER (CMR) COAXIAL CABLE

PART# RG6URXX2

         RG6URXX4

         RG6URXX4-500

COLOR. Black, White

SPEC SHEET

RG6URXX4-BC_WM
RG6URXX4-BC_WM

press to zoom
RG6-60%-CMR-BC
RG6-60%-CMR-BC

press to zoom
RG6URXX4-BC_WM
RG6URXX4-BC_WM

press to zoom
1/2

RG-6/U 60% DUAL SHIELD BC RISER (CMR) COAXIAL CABLE

PART# RG6URXX4-BC

         RG6URXX4-BC-500

COLOR. Black, White

SPEC SHEET

RG6OSPBK2_WM
RG6OSPBK2_WM

press to zoom
P08-Coax_RG6OSPBK
P08-Coax_RG6OSPBK

press to zoom
RG6-60%-OSP
RG6-60%-OSP

press to zoom
RG6OSPBK2_WM
RG6OSPBK2_WM

press to zoom
1/3

RG-6/U 60% DUAL SHIELD DIRECT BURIAL UV RATED OUTDOOR COAXIAL CABLE

PART# RG6OSPBK2

COLOR. Black

SPEC SHEET

RG6UPWH4_WM
RG6UPWH4_WM

press to zoom
RG6-60%-CMP
RG6-60%-CMP

press to zoom
RG6UPWH4_WM
RG6UPWH4_WM

press to zoom
1/2

RG-6/U 60% DUAL SHIELD PLENUM (CMP) COAXIAL CABLE

PART# RG6UPWH4

COLOR. White

SPEC SHEET

RG6URWH2-DBC-500_WM
RG6URWH2-DBC-500_WM

press to zoom
RG6-60%-DUAL-SIAMESE-BC
RG6-60%-DUAL-SIAMESE-BC

press to zoom
RG6URWH2-DBC-500_WM
RG6URWH2-DBC-500_WM

press to zoom
1/2

RG-6/U 60% BC DUAL SIAMESE RISER (CMR) COAXIAL CABLE

PART# RG6URWH2-DBC-500

COLOR. White

SPEC SHEET

bottom of page